คู่กันทุกภพชาติ! ลักษณะเนื้อคู่หรือคู่ครอง ตามหลักพระพุทธศาสนา


เพื่อนๆอยากรู้กันมั้ยคะ? ว่าทำไมคู่รักบางคู่ถึงรักกันจนแก่เฒ่า แต่ทำไมบางคู่ต้องเลิกราให้เจ็บช้ำหัวใจ ถ้าอยากรู้ห้ามพลาดบทความนี้เลยนะ! วันนี้ GangBeauty มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ "เนื้อคู่ หรือ คู่ครอง" ตามหลักพระพุทธศาสนา มาฝาก

ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง "เนื้อคู่ หรือ คู่ครอง" ไว้ว่า การที่เราจะแต่งงานกันได้ หรือเป็นเนื้อคู่ที่สมพงษ์กัน นั้นเรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา ต้องเคยทำบุญ และสร้างกรรมร่วมกันมาก่อน ตั้งแต่ชาติที่แล้วและในชาติปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้!

ภาพประกอบจาก : pixabay.com

คู่สร้างคู่สม เกิดจากกุศลที่ดีนำมาเจอกัน และอยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ วิธีเสริมบุญคู่สร้างคู่สม ด้วยการถวายพระพุทธรูป เชื่อว่าทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เขียนชื่อนามสกุล ของคนทั้งสองคนไว้ใต้ฐานพระ เพื่อเสริมชีวิตคู่ให้สมบูรณ์ขึ้น คู่อุปถัมภ์ เกิดจากการเคยสร้างกุศลเกื้อหนุนกันมาและอธิษฐานจิตมาเจอกัน ดวงชะตาชีวิตจึงช่วยกันเสริม ความผูกพันมีอะไรช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกัน มาจนถึงปัจจุบัน วิธีการเสริมคู่บุญอุปถัมภ์ เกิดจากเคยอุปถัมภ์กันมาก่อน เสริมดวงด้วยการถวายนีออนในช่วงวันเกิดจะให้ชีวิตคู่ สว่างขึ้นก็จะเป็นคู่อุปถัมภ์กันตลอดไปภาพประกอบจาก : pixabay.com

คู่มิตร เกิดจากการเป็นเพื่อนกันมา และมีวิถีชีวิตคล้ายกันและช่วยเหลือกันมาจึงเป็นคู่กัน เป็นดั่งเพื่อน วิธีการเสริมบุญคู่ขอแนะนำให้ตักบาตรร่วมกัน หรือถ้าถวายของพระให้ถวายเป็นคู่ๆ เช่น เทียนคู่ผลไม้คู่ ทำบุญตักบาตรด้วยกันและอธิษฐานขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่ง เรือง เป็นต้น คู่ศัตรู หมายถึงศัตรูอันเกิดจากการเป็นศัตรูกันมาในอดีตชาติ แต่มาพบรักกัน อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ให้อภัยกัน เอากันให้ตายไปข้างหนึ่ง มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ วิธีเสริมดวงคู่ศัตรู ให้เขียนชื่อนามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของทั้งคู่ประกบกันไว้ให้ฐานพระ และสวดขอพรทุกวันติดต่อ แต่เป็นวิบากกรรมสุดวิสัยที่จะแก้ได้ เช่น พังพอนกับงู เป็นตัวอย่าง

ภาพประกอบจาก : pixabay.com

การสร้าง 'คู่บุญ' ขึ้นมาจะเหมือนๆ กัน พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ได้แก่

๑) มีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน เช่นถือศาสดาองค์เดียวกัน เชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากด้วยกัน เชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนๆ กัน เชื่อแนวทางในการดำรงชีวิตรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น เมื่อศรัทธาไม่ตรงกันก็คุยเรื่องไม่ตรงกัน เมื่อคุยเรื่องไม่ตรงกันก็คุยกันได้ไม่นาน เมื่อคุยกันได้ไม่นานก็เบื่อกันเร็ว อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกรูปนาม ไม่จำเพาะเฉพาะคู่รักเท่านั้น ขนาดเพื่อนกันแต่เชื่อไม่เหมือนกันยังยากที่จะเป็นเพื่อนสนิทเลยครับ ศรัทธาที่ร่วมกันปลูกฝังให้มั่นคงย่อมทำหน้าที่สร้างสายตาที่มองไปในทิศเดียวกัน ไม่ก่อความรู้สึกเป็นอื่นจากกัน ๒) มีศีลอันเป็นเครื่องหอมทางใจเสมอกัน คือมีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกัน เป็นเหตุให้ไม่รังเกียจหรือหมั่นไส้กัน พรานหนุ่มกับพรานสาวทนกลิ่นอายฆ่าฟันของกันและกันได้ แต่ให้หมอศัลย์ที่มีรังสีช่วยชีวิตมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับมือปืนร้อยศพที่ทะมึนด้วยรังสีเอาชีวิต อย่างไรก็คงทนกลิ่นอายที่เป็นตรงข้ามของกันและกันไม่ไหว และนั่นก็เช่นเดียวกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้ ร้อยลิ้นกะลาวน สำส่อนไปเรื่อยโดยไม่สนใจความสกปรกหมกมุ่น ย่อมน่ารังเกียจยิ่งสำหรับคนใจซื่อถือความสะอาดผัวเดียวเมียเดียว ศีลที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมทำหน้าที่สร้างความอบอุ่นเชื่อมั่นในกันและกัน สนิทใจ ไว้วางใจกันเป็นมั่นเหมาะภาพประกอบจาก : pixabay.com

๓) มีจาคะอันเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกัน อย่างน้อยต้องเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่ง ไม่ใช่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคิดอยู่ข้างเดียว อีกฝ่ายเอาเปรียบตลอด เช่นอีกฝ่ายสละเงินให้ใช้ อีกฝ่ายสละแรงปรนนิบัติ เป็นต้น การเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไม่เสมอกันเป็นมูล ยิ่งหากต่างฝ่ายต่างคิดเจือจานคนอื่น เห็นข้าวของอะไรไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าน่าบริจาคแก่คนที่เขาไม่มี อย่างนี้ยิ่งไปกันได้ มีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆ ยิ่งให้คนอื่นมากก็ยิ่งได้ความสุขในการสละมาเสริมใยแก้วร้อยสัมพันธ์ให้กันแน่นแฟ้นขึ้น จาคะที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงย่อมก่อความรู้สึกซึ้งใจอย่างใหญ่ เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่งให้กัน ปลอดภัยร่วมกัน ประคับประคองกัน ไม่มีวันล้มพร้อมกัน ๔) มีปัญญาเสมอกัน กล่าวทางโลกคือคุยกันรู้เรื่อง กล่าวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกัน หรืออย่างน้อยเป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ใช่พูดคนละภาษา ฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิด อีกฝ่ายคิดก่อนทำ หรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูด อีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญา หรือฝ่ายหนึ่งเห็นชัดว่าอะไรๆไม่เที่ยง ความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อย แต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ก็คงนึกระอาหรือหมั่นไส้ในกันเป็นอย่างยิ่ง ปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันย่อมทำหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนา และความไม่พรั่นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน ทั้งนี้ เชื่อกันว่าหากในอดีตกาลคุณเคยครองเรือนกับผู้มีบุญเสมอกันทั้ง ๔ ข้อ เมื่อมาพบกันในชาตินี้ ก็จะเกิดแรงดึงดูดที่ก่อความรู้สึกแสนดีอย่างประหลาด เหมือนเข้ากันได้ทุกอย่าง เหมือนเห็นกันได้ทุกแง่มุมด้วยความเข้าใจกระจ่าง
ดูดวง


ดูดวงเนื้อคู่ทายทักเนื้ิอคู่ทำนายลายมือจูบบอกนิสัยดวงปี2561การจูบ12ราศีดวงเนื้อคู่ลักษณะนิสัยดวงทายนิสัยดูดวงจากมือดวงชะตาแบบบอกอนาคตมือ

บิวตี้ แต่งหน้า ทรงผม ทำเล็บ แฟชั่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย สุขภาพ ดูดวง ความรัก วาไรตี้